In toenememde mate wordt belang gehecht aan het waterafstotend maken van gevels. Dit komt omdat de levensduur van het bouwmateriaal erg belangrijk is. De aantasting door weersomstandigheden, organismen en zure regen betekent meestal een directe aanslag op de levensduur van het bouwmateriaal. Iedere gevel is meer of minder poreus, afhankelijk van het toegepaste bouwmateriaal. Dit betekend dat een niet geimpregneerde gevel water zal absorberen. Voor een groot deel is de poreusheid van de gebruikte steen verantwoordelijk voor de vochtopname, maar het overgrote deel van de vochtopname dringt via het voegwerk door de gevel. De porienstructuur van de steen en het voegwerk bestaan uit vele kanaaltjes die met elkaar in verbinding staan en vormen zo een netwerk dat vrij toegankelijk is voor water en vocht. En omdat ons land een vrij vochtig klimaat heeft met zijn veelvoorkomende slagregens en harde wind ligt het voor de hand dat de gevels van woningen en gebouwen een te hoog vochtpercentage kunnen hebben hetgeen veelal tot schade leidt.
Hydro-impregneren oftewel hydrofoberen is simpelweg waterafstotend maken. Wanneer men een gevel impregneerd met een waterafstotend middel blijft er een dun laagje van het waterafstotend materiaal achter op de grensvlakken van de porien en csapilairen van het bouwmateriaal, waardoor het waterafstotend karakter ontstaat.

De meest voorkomende schades aan gevels tengevolge van vochtpenetratie:

Doorslaand vocht:Door regen kan het vochtpercentage van een gevel sterk verhoogd worden zodat uiteindelijk op de binnenwand natte plekken zichtbaar worden, hetgeen leidt tot schimmel, rotting en het loslaten van het behang.


Vorstschade:Water dat geabsorbeerd wordt zal wisselend ontdooien en bevriezen. Doordat bevroren water 10 % in volume uitzet kan er een vorst-expansie in het bouwmateriaal optreden die de bouwstoffen doet afbrokkelen.


Vervuiling en verkleuring van de gevels:Vervuilde chemische stof en roetdeeltjes die in de atmosfeer aanwezig zijn (vooral industriegebieden) worden door de regen getransporteerd en hechten zich vervolgens vast op de gevels. Zodoende ontstaat er een geleidelijke vervuiling en verkleuring.

afbeelding

Ontsierende mos en algengroei:Een vochtige ondergrond biedt een rijke voedingsbodem aan deze organisme. Op een droge ondergrond is mos en algengroei onmogelijk.


Wit uitslaan van gevels:In bouwmaterialen kunnen bepaalde zouten zitten zoals salpeter. Deze zouten lossen op wanneer er water bijkomt, de opgeloste stoffen worden bij droging naar de opvlakte getransporteerd en zetten zich daar af.

afbeelding

Verlies van de isolatiewaarde:Vocht is een uitstekende warmtegeleider, hoe hoger het vochtpercentage in de gevel hoe hoger de warmtetransmissie naar buiten is. Een droge muur isoleerd eenmaal beter dan een natte muur.

afbeelding

 


Het is dus belangrijk er vanaf het begin op bedacht te zijn dat het bouwwerk tegen nadelige vochtinvloeden wordt beschermd, daarbij zijn preventieve maatregelen meestal finaciëel aantrekkelijker dan het bestrijden ervan.

U kunt als klant bij Ruud wildvank een abonnement* afsluiten voor meerdere jaren
Wij komen dan het volgende bij u doen:

- Eerst het object reinigen met een hogedrukspuit. Dit om er zeker van te zijn dat het object schoon is.
- Nadat het object droog is word het ge impregneerd 

* Het abonnement kan alleen worden afgesloten op: sierbestrating, gevels, natuursteen en schuttingen.
* Voor gevels boven de 4 meter worden speciale prijzen gerekend.